top of page

 לשחרר את הכוח של המוזיקה: כיצד  מוזיקה משפיעה על הרגשות וההתנהגות שלנו

למוזיקה אכן יש כוח מיוחד, כזה שמתעלה על גלי קול גרידא הנעים באוויר

?עליית הפאוור מטאל: מסע באבולוציה מוזיקלית או טרנד חולף

מוזיקה תמיד הייתה חלק מהתרבות שלנו במשך שנים רבות

bottom of page